Phó Bản Tinh Anh – Hiệp Khách Tam Quốc

Phó Bản Tinh Anh

25-06-2013

Điều kiện: Vượt ải “Quang Vũ Nguyên Lăng 1”

Quá trình:
1. Nhấn nút   mở giao diện phó bản tinh anh:

 

2. Chọn biểu tượng ải   để vào phó bản.
3. Chiến đấu với quái trong phó bản để kích hoạt.
 

4. Chiến thắng sẽ được phần thưởng.

 

Bổ sung:

1. Mỗi phó bản tinh anh mỗi ngày được miễn phí 1 lần, mỗi ngày 0h reset
2. Thành công vượt ải sẽ trừ điểm thể lực 5 điểm
3. Ải đã vượt qua có thể dùng chức năng Càn quét để tự động đánh
4. VIP mỗi ngày được mua thêm số lần khiêu chiến phó bản tinh anh
Game Hay|Web Game|webgame|Web game moi| game moi|online game hay| online game moi|choi game hay| choi game moi|web game hay|—> game.7dian.in

free images host —->images.7dian.in
More game info: add wechat ID: vietnamgame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *