Hoa Sơn Luận Kiếm – Luyện Chế Đơn Dược

1. Cách dùng: Đơn dược chia làm 3 giai đoạn sử dụng, lv35 có thể dùng 1 cái, lv45 dùng 2 cái, lv50 dùng 3cái, phẩm chất đan dược càng cao thì chiến lực càng tăng.

2. Hợp thành: 3 đan dược cùng phẩm chất với nhau có thể hợp thành đan dược có phẩm chất cao hơn.

3. Đổi: Có thể thông qua dược dẫn nhận để đổi lấy đơn dược.

4. Luyện đơn: Dùng bạc hoặc knb để luyện đơn, trong quá trình luyện đơn có thể nhận được dược dẫn.

5. Dung luyện: Chỉ có đơn dược từ lv7 trở lên mới có thể dung luyện, khi dung luyện cần tốn dung luyện đơn và bạc, dung luyện thành công thì đơn dược sẽ tăng 1 cấp, nếu thất bại thì lv không thay đổi. Dung luyện đan làm tăng 1% tỷ lệ thành công dung luyện, bỏ vào càng nhiều dung luyện đơn, tỷ lệ thành công càng tăng.


Game Hay|Web Game|webgame|Web game moi| game moi|online game hay| online game moi|choi game hay| choi game moi|web game hay|—> game.7dian.in

free images host —->images.7dian.in
More game info: add wechat ID: vietnamgame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *